VEJLEDNING I ANALAFTRYK TIL UNDERSØGELSE FOR BØRNEORM

Forbered evt. dit barn, inden prøven skal tages, så barnet ikke bliver utrygt under proceduren. Det er vigtigt, at du forbereder barnet ud fra barnets alder.

Prøven skal tages fra om morgenen, før barnet står op – det vil sige før toiletbesøg, før barnet vaskes, får ren ble på osv., da ormene i løbet af natten bevæger sig ned i anus og lægger æggene her. 

Fremgangsmåde

  • Endetarmsåbningen berøres med klæbesiden af et stykke gennemsigtigt tape (-IKKE ”englehud”)

  • ​Tapestykket sættes på objektglasset. Tapen klæbes glat på objektglasset, således at det parti, der har været i berøring med endetarmsåbningen, befinder sig midt på objektglasset

  • Tapen må IKKE foldes omkring objektglassets ender, men skal klippes af i begge ender, således at det ikke når ud over kanterne. 

  • Objektglasset kommes i sin plastikvugge

  • Der tages 2 aftryk.

  • De færdige vugger med prøvematerialet skal ikke opbevares ved en bestemt temperatur, de kan derfor blot opbevares ved stuetemperatur ind til de afleveres hos os, i vores åbningstid (bemærk dog: opbevares uden for børns rækkevidde)

  • ​I kontakter klinikken ca. 1 uge efter mhp. svar og plan