UDDANNELSESLÆGER

I vores praksis vil du ofte kunne møde uddannelseslæger, som er færdiguddannede læger, der skal arbejde i praksis i en kortere eller længere periode. 

En uddannelseslæge arbejder under daglig supervision - det giver den bedste læring. Patienter, som bliver set af en uddannelseslæge, bliver drøftet med Molly eller Kasper. Nogle gange er Molly eller Kasper med til konsultationen også.