HENVISNINGER


Henvisning til fysioterapeut, speciallæger, hospitaler eller røntgen kræver personligt fremmøde.